Zarządzenie nr 6 – 2022

OBP.416.5.2022

Zarządzenie Nr 6/2022

Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Oleskiej Bibliotece Publicznej Filia dla Dzieci

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli księgozbioru w Oleskiej Bibliotece Publicznej Filia dla Dzieci

§ 2

Do przeprowadzenia skontrum powołuję komisję w składzie:

 1. Pan Antoni Bojanowski – przewodniczący,

 2. Pani Justyna Głomb – członek,

 3. Pani Karina Leniec – członek,

 4. Pani Renata Pieprzyca – członek

§ 3

Komisja skontrowa przeprowadzi kontrolę księgozbioru w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem pracy komisji skontrowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Za prawidłowy przebieg kontroli księgozbioru odpowiada przewodniczący Komisji.

§ 5

Filia dla Dzieci będzie nieczynna w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

 1. Antoni Bojanowski – przewodniczący ………………………………

 2. Justyna Głomb – członek ………………………………

 3. Karina Leniec – członek ………………………………

 4. Renata Pieprzyca – członek ………………………………

 5. Elżbieta Krawczyk – Główny Księgowy ………………………………

 6. Anna Mann – pracownik Filii dla Dzieci …………………………..

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2022

Dyrektora OBP w Oleśnie

z dnia 29 lipca 2022 r.

REGULAMIN PRACY

KOMISJI SKONTROWEJ

§ 1

Przedmiotem skontrum będą materiały biblioteczne Oleskiej Biblioteki Publicznej Filia dla Dzieci, Olesno ul. Aleksandra 5

§ 2

Podczas skontrum należy:

porównać zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów bibliotecznych

ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów

ustalić ewentualne braki

§3

Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy dokonywane w:

księgach inwentarzowych

rejestrze ubytków

komputerowej bazie danych

§4

Czynności związane z porównaniem zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym zbiorów należy przeprowadzić w dniach 16 sierpnia – 31 sierpnia 2022 r.

Po zakończeniu kontroli Komisja Skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych

stwierdzenie liczby ewentualnych braków i ich wartości (ubytki względne)

wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych materiałów

§6

Do protokołu należy dołączyć:

wykaz braków względnych i bezwzględnych

arkusze skontrowe i zestawienie arkuszy

zarządzenie dyrektora w sprawie skontrum i regulamin komisji

Metryczka
 • wytworzono:
  2022-10-17 15:06:59
  przez: Ilona Gnacy
 • opublikowano:
  2022-10-17 15:06:59
  przez: Ilona Gnacy
 • zmodyfikowano:
  2022-10-17 15:06:59
  przez: Ilona Gnacy
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 63
Rejestr zmian
 • utworzenie strony
  2022-10-17 15:06:50
  przez: Ilona Gnacy
Załączniki

Dodane do strony


« Powrót do poprzedniej strony