Zarządzenie nr 5 – 2022

OBP.416.4.2022

Zarządzenie Nr 5/2022

Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Oleskiej Bibliotece Publicznej Filia w Bodzanowicach

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam, co następuje:

 • 1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli księgozbioru w Oleskiej Bibliotece Publicznej Filia w Bodzanowicach.

 • 2

Do przeprowadzenia skontrum powołuję komisję w składzie:

 • Pan Antoni Bojanowski – przewodniczący,
 • Pani Justyna Głomb – członek,
 • Pani Karina Leniec – członek,
 • Pani Renata Pieprzyca – członek
 • 3

Komisja skontrowa przeprowadzi kontrolę księgozbioru w dniach od 6 lipca 2022 r. do 18 lipca 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem pracy komisji skontrowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 4

Za prawidłowy przebieg kontroli księgozbioru odpowiada przewodniczący Komisji.

 • 5

Filia w Bodzanowicach będzie nieczynna w dniach od 6 lipca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Antoni Bojanowski – przewodniczący ………………………………
 2. Justyna Głomb – członek ………………………………
 3. Karina Leniec – członek ………………………………
 4. Renata Pieprzyca – członek ………………………………
 5. Elżbieta Krawczyk – Główny Księgowy ………………………………
 6. Jadwiga Kośna – pracownik Filii w Bodzanowicach …………………………..

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2022

Dyrektora OBP w Oleśnie

z dnia 21 czerwca 2022 r.

REGULAMIN PRACY

KOMISJI SKONTROWEJ

 • 1

Przedmiotem skontrum będą materiały biblioteczne Oleskiej Biblioteki Publicznej Filia w Bodzanowicach ul. Szkolna 1.

 • 2

Podczas skontrum należy:

 • porównać zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów bibliotecznych
 • ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów
 • ustalić ewentualne braki
 • 3

Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy dokonywane w:

 • księgach inwentarzowych
 • rejestrze ubytków
 • komputerowej bazie danych
 • 4

Czynności związane z porównaniem zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym zbiorów należy przeprowadzić w dniach 6 lipca – 18 lipca 2022 r.

Po zakończeniu kontroli Komisja Skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

 • ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych
 • stwierdzenie liczby ewentualnych braków i ich wartości (ubytki względne)
 • wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych materiałów
 • 5

Do protokołu należy dołączyć:

 • wykaz braków względnych i bezwzględnych
 • arkusze skontrowe i zestawienie arkuszy
 • zarządzenie dyrektora w sprawie skontrum i regulamin komisji

Metryczka
 • wytworzono:
  2022-06-29 14:55:20
  przez: Ilona Gnacy
 • opublikowano:
  2022-06-29 14:55:20
  przez: Ilona Gnacy
 • zmodyfikowano:
  2022-06-29 14:55:20
  przez: Ilona Gnacy
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 361
Rejestr zmian
 • utworzenie strony
  2022-06-29 14:55:20
  przez: Ilona Gnacy
Załączniki

Dodane do strony


« Powrót do poprzedniej strony