Zarządzenie nr 3 – 2023

OBP.416.2.2023

Zarządzenie nr 3/2023

z dnia 23 maja 2023 r.

dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie

w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru, płyt CD i dokumentów elektronicznych zw. Dalej „materiałami bibliotecznymi” w Oleskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnie – Wypożyczalnia Główna

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli materiałów bibliotecznych w Oleskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia główna

§ 2

Do przeprowadzenia skontrum powołuję komisję w składzie:

 1. Pan Antoni Bojanowski – przewodniczący,

 2. Pani Anna Mann – członek,

 3. Pani Renata Pieprzyca – członek,

§ 3

Komisja skontrowa przeprowadzi kontrolę materiałów bibliotecznych w dniach od 26 czerwca 2023 r. do 16 lipca 2023 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem pracy komisji skontrowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Za prawidłowy przebieg kontroli księgozbioru odpowiada przewodniczący Komisji.

§ 5

Na czas skontrum zawiesza się wypożyczanie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

 1. Antoni Bojanowski – przewodniczący ………………………………

 2. Anna Mann– członek ………………………………

 3. Renata Pieprzyca – członek ………………………………

 4. Elżbieta Krawczyk – Główny Księgowy ………………………………

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2023

Dyrektora OBP w Oleśnie

z dnia 23 maja 2023 r.

REGULAMIN PRACY

KOMISJI SKONTROWEJ

przedmiotem skontrum będą materiały biblioteczne Oleskiej Biblioteki Publicznej – Wypożyczalnia Główna, ul. ks. B. Aleksandra 5, Olesno.

§1

Skontrum obejmuje materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece oraz wypożyczone czytelnikom.

§2

Podczas skontrum należy:

porównać zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów bibliotecznych

ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów

ustalić ewentualne braki

§3

Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy dokonywane w:

księgach inwentarzowych

rejestrze ubytków

komputerowej bazie danych

§4

Czynności związane z porównaniem zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym zbiorów należy przeprowadzić w dniach od 26 czerwca 2023 r. do 16 lipca 2023 r.

§5

Po zakończeniu kontroli Komisja Skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych

stwierdzenie liczby ewentualnych braków i ich wartości (ubytki względne)

wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych materiałów

§6

Do protokołu należy dołączyć:

wykaz braków względnych i bezwzględnych

arkusze skontrowe i zestawienie arkuszy

zarządzenie dyrektora w sprawie skontrum i regulamin komisji

Metryczka
 • wytworzono:
  2023-06-23 15:32:02
  przez: Ilona Gnacy
 • opublikowano:
  2023-06-23 15:32:02
  przez: Ilona Gnacy
 • zmodyfikowano:
  2023-06-23 15:32:02
  przez: Ilona Gnacy
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 2010
Rejestr zmian
 • utworzenie strony
  2023-06-23 15:32:02
  przez: Ilona Gnacy
Załączniki

Dodane do strony


 • zarządzenie 3 2023

  Szczegóły

  Data utworzenia
  2023-06-23 15:31:21
  Rozmiar pliku
  375.33 kB
  Ilość pobrań
  70
  Autor wpisu
  Ilona Gnacy

  Rejestr zmian

  Data zmian
  2023-06-23 15:32:02
  Rodzaj akcji
  Dodanie pliku do strony
  Autor zmian
  Ilona Gnacy

« Powrót do poprzedniej strony